Passos Lleugers

TESTIMONIS DE DONES ENCARA PRESONERES A CAUSA DE LA DISCRIMINACIÓ HISTÒRICA I FAMILIAR

Amb la col·laboració de Dacia Maraini, Amnistia Internacional i Edicions 96

Passos Lleugers és més que un espectacle teatral de sensibilització contra la violència cap a les dones. És una nova eina de promoció de la igualtat entre homes i dones que consisteix en un espectacle teatral, un debat amb el públic, un llibre i una campanya d’Amnistia Internacional.

Passos Lleugers forma part d’un extens projecte de repercussió internacional que es duu a terme des de fa set anys a Itàlia, i també a França, Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Japó i Marroc.

Text i direcció Dacia Maraini
Traducció (valencià) Iban Leon Llop, (castellà) Belén Díez Coderque
Interpretació Victoria Salvador, Maribel Bravo, Pau Pons, Anna Marí, Pau Gregori, Josep Valero i Daniel Tormo
Disseny gràfic Josep Valero
Col·labora Amnistia Internacional, Edicions 96

DOSSIER PASSOS LLEUGERS

DOSSIER PASSOS LLEUGERS

DACIA 1DACIA 2DACIA 3 DACIA 4 DACIA 5